• a120
  • thiep-chuc-mung-20-11-11552f2ceddadf5
  • hoa_dao
  • ong_do_1
  • hoa_mai_1
  • hoa_mai
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ảnh minh họa/internetXây dựng kế hoạch thực hiện, rà soát đội ngũ, cơ sở vật ...
Cụ thể những lưu ý của Bộ GDĐT như sau:Thứ nhất: Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới của trường theo kế hoạch của sở GDĐT, phòng GDĐT và phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường.Thứ 2: Quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Bộ GDĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 14